Підручники для школи
   

Жовтоводський методичний портал

 

Про методичний кабінет

 

   

 

   

У своїй діяльності методичний кабінет відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради керується Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти України, Законом України «Про освіту», Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», новим Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти та науки України, головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради, а також річними планами головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради.

   Методична робота з педагогічними кадрами загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів проводилася згідно з планом роботи відділу освіти (розділ: «Науково-методична робота»). Методичний кабінет надає допомогу педагогічним кадрам не лише у розвитку їхньої професійної майстерності, а й активізував творчий потенціал вчителя, вихователя. 

      У зв’язку з науково-технічним та інформаційним прогресом, з появою значної кількості різноманітних напрямків роботи (моніторинг НВП, ЗНО, ІКТ та ін.) штатний розпис методичного кабінету не задовольняє запити та потреби учасників навчально-виховного процесу, але завдяки високому професіоналізму, відповідальності та злагодженості в роботі методичному кабінету вдалося  досягнути високих результатів та досягнень.

     Упродовж року методична діяльність у місті будується і проводиться за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів, через анкетування, експрес опитування, надання пропозицій тощо.  Тому й склалася така структура методичної освіти педкадрів міста, яка акумулюється в центрах методичної роботи за напрямками, а координує роботу методичний кабінет.